Drogtest

NDP är ett fristående företag som hjälper näringslivet med missbruksförebyggande åtgärder på arbetsplatsen i hela Sverige. Vi har idag ett av marknadens bredaste utbud inom drogprevention och våra kunder finns i alla typer av verksamheter.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med att skräddarsy missbrukspreventiva åtgärder på arbetsplatsen. Vi erbjuder drogtest genom saliv- och urinprov, utbildningar, utredningar med mera. Tveka inte att kontakta oss om just din organisation också är i behov av hjälp med drogpreventiva åtgärder.

Vår ambition är att kunden och klienten alltid skall känna sig bekväm i ett samarbete med NDP. De ledord som gäller för vår organisation är därför kompetens, kvalitet och trygghet.

Vi använder oss av ackrediterade laboratorier och skräddarsyr ett utbildnings- och drogtestprogram utifrån din arbetsplats specifika behov. Självklart med högsta sekretess och respekt för den enskilde individen.

Läs mer om oss

  Vill du ha hjälp med att förebygga och förhindra drogmissbruk på din arbetsplats? Kontakta oss på
  060-170 300 eller fyll i nedan så återkommer vi till er.

  Vanliga frågor

  • Startsida
  Expand All | Collapse All
  • 1. Varför använda slumpmässiga drogtester?
    

   Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

   More
  • 2. Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?
    

   Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

   More
  • 3. Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?
    

   NDP har valt att vara neutral i frågan men vi har testat de flesta metoder. Hittills har både SoS och alla ackrediterade svenska laboratorier (som sysslar med arbetsplatsdrogtester) angett urin som "the golden standard". Det är också korrelerat till en prisfråga och urinprover kostar minst jämfört med ex. saliv- och håranalyser. Det är också olika detektionstider mellan de olika testerna som man måste ta ställning till.

   More
  • 4. Hur testar vi för alkohol?
    

   Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Skillnaden är att vi kan dokumentera våra svar då vi alltid har skrivare kopplad till enheten. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

   More
  • 5. Hur många positiva drogtest hittar ni?
    

   Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

   More
  • 6. Vad är en MRO/MB?
    

   MRO/MB - en viktig kvalitetsgranskare

   MRO/MB (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid arbetsplatstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till provsvar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

   Endast de prov där halterna av otillåtna substanser inte kan förklaras går vidare till en granskning och bedömning som görs av en Medical Review-Officer (MRO).  MRO jämför provet med angiven medicinanvändning och om något är oklart eller man har missat att uppge någon medicin som syns i provet, kontaktar MRO provlämnaren direkt för ett förtydligande. Endast om MRO efter kontakt med personen i fråga är helt säker på att testet är positivt på grund av användning av en otillåten substans, räknas testet som positivt och detta meddelas till företagets anvisade företagsläkare samt  ansvarig för slumpvisa drogtester inom företaget.

   En MRO läkare kan alltså anses vara provlämnarens garant för att provtagningen och laboratorieanalysen har genomförts enligt riktlinjer och vedertagen chain of custody. Det är således viktigt att MRO läkaren är en oberoende part som inte har kopplingar varken till provlämnarens företag, analyserande laboratorium eller provlämnare/provtagare.

   More

  Fler frågor och svar här

  Vårt uppdrag – ert val att aktivt jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet.