Är läkemedel ett problem?

Publicerat den 6 november, 2015

Ett läkemedel är en drog och rätt förskrivet, till rätt person och rätt använt så är det inga problem. Det är först när läkemedlet inte används ändamålsenligt som det kan bli ett problem för individen. Vissa narkotikaklassade läkemedel har hög tillvänjningseffekt och kan bli ett oerhört problem för individen som är svårt att behandla. Oftast kan man också se ett blandmissbruk med till exempel alkohol och narkotikaklassade läkemedel. Enbart ett överdoserat narkotikaklassat läkemedel kan också ge en så kallad ”torrfylla”, vilket gör personen till en potentiell fara på arbetsplatsen. NDP diskuterar alltid med kunden vilken typ av drogpanel man tycker är adekvat och vilka droger som skall ingå beroende på företagets policy och verksamhetens art.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)