Hur går ett slumpmässigt urval till?

Publicerat den 6 november, 2015

I urvalet jobbar vi bara med ej namnrelaterade uppgifter (exempelvis anställningsnummer). Dvs. vi får anställningsnummer från respektive arbetsplats i nära anslutning till testtillfället och slumpar ut det antal provlämnare som är överenskommet. Det som är finessen med att NDP gör urvalet är att det aldrig behöver bli några misstänksamheter mot att någon sitter och ”väljer ut” personer på företaget. Vi är helt neutrala och vet inget om det urval slumptalsgeneratorn väljer ut.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)