Vad är en MRO/MB?

Publicerat den 13 januari, 2016

MRO/MB – en viktig kvalitetsgranskare

MRO/MB (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid arbetsplatstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till provsvar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

Endast de prov där halterna av otillåtna substanser inte kan förklaras går vidare till en granskning och bedömning som görs av en Medical Review-Officer (MRO).  MRO jämför provet med angiven medicinanvändning och om något är oklart eller man har missat att uppge någon medicin som syns i provet, kontaktar MRO provlämnaren direkt för ett förtydligande. Endast om MRO efter kontakt med personen i fråga är helt säker på att testet är positivt på grund av användning av en otillåten substans, räknas testet som positivt och detta meddelas till företagets anvisade företagsläkare samt  ansvarig för slumpvisa drogtester inom företaget.

En MRO läkare kan alltså anses vara provlämnarens garant för att provtagningen och laboratorieanalysen har genomförts enligt riktlinjer och vedertagen chain of custody. Det är således viktigt att MRO läkaren är en oberoende part som inte har kopplingar varken till provlämnarens företag, analyserande laboratorium eller provlämnare/provtagare.

Was this answer helpful ? Yes (22) / No (0)