Varför A- och B-prov i drogtester?

Publicerat den 4 november, 2015

Vi använder oss alltid av A1-, A2- och B-prov vid drogtester pga. säkerhetsaspekter. A-proven används alltid till analysen. Skulle det vara positivt även efter verifieringsanalys, kan man som provlämnare alltid begära att man skall analysera B-provet om man vet med sig att man aldrig har tagit den drog som är analyserad positiv i A-provet. B-provet är alltså till för provlämnarens säkerhet. B-proverna fryses enligt laboratoriets praxis (normalt ett år) om det skulle visa sig att A-provet är verifierat positivt.

Was this answer helpful ? Yes (9) / No (2)