Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Publicerat den 6 november, 2015

NDP har valt att vara neutral i frågan men vi har testat de flesta metoder. Hittills har både SoS och alla ackrediterade svenska laboratorier (som sysslar med arbetsplatsdrogtester) angett urin som ”the golden standard”. Det är också korrelerat till en prisfråga och urinprover kostar minst jämfört med ex. saliv- och håranalyser. Det är också olika detektionstider mellan de olika testerna som man måste ta ställning till.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)