21 cannabinoider föreslås klassificeras

Publicerat den 28 maj, 2014

21 cannabinoider föreslås klassificeras som hälsofarlig vara. Samtidigt föreslås det att fem substanser ska klassificeras som narkotika.

Följande 21 cannabinoider förslås klassificeras som hälsofarlig vara:
AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, AB-CHMINACA, AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, ADBICA, 5F-PB-22 indazol, PB-22, FUB-PB-22, FDU-PB-22, BB-22, 4-HTMPIPO, UR-144-heptylderivat, 5F-SDB-006, SDB-006, ADB-PINACA, MN-18, 5F-NNEI, 5F-AB-144, THJ-2201 och FUBIMINA. 

Följande fem substanser föreslås klassificeras som narkotika:
MT-45, W-15, 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin.

MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. 5-EAPB, 5-IT och Metiopropamin har en centralstimulerande påverkan.

Ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården ligger till grund för framställan om reglering av substanserna. Information från expertnätverk och internet visar att användning av ovan nämnda substanser innebär hälsorisker.Samtliga substanser saluförs huvudsakligen på internet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer här