Alkohol och narkotikabruk i trafiken

Publicerat den 20 maj, 2015

Alkohol och narkotikabruk i trafiken är något som VTI undersökt i en studie som syftar till att förbättra kunskapen om drog- och läkemedelsförekomst hos omkomna personbilförare.

Det är väl känt att alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har gjorts ett flertal svenska studier om den gruppen av förare. Det är sedan länge känt att det är förknippat med stor riskökning att köra bil när man druckit alkohol, däremot har kunskapen om risken att köra påverkad av illegala droger och läkemedel varit mer begränsad.

När det gäller användning av illegala droger i Sverige är cannabis den mest använda typen. Den näst vanligaste är amfetamin och därefter kommer kokain och heroin. Dock kan användningen se lite olika ut i olika åldersklasser och användargrupper. Det är också relativt vanligt att narkotikaklassade läkemedel används illegalt (utan läkarordination). Vidare anges att de läkemedelssubstanser som oftast används illegalt är, enligt bedömningar från polisen, alprazolam, klonazepam och diazepam från gruppen lugnande medel och tramadol och buprenorfin bland smärtstillande preparat (opioider).

Resultaten visar bland annat att en tredjedel av personbilsförarna som omkommit i trafiken de senaste tio åren har varit påverkade av droger eller alkohol. Detta visar Statens väg- och forskningsinstituts senaste rapport. 17,8% var påverkade av alkohol med ett genomsnitt på 1,64 promille, 3,9% var påverkade av narkotikaklassade läkemedel och 3% av droger. Studien visar att risken redan vid en låg alkoholpåverkan är betydligt högre än för en helt nykter bilist där en person med en promillehalt vid 0,2-0,4 promille löper så mycket som 12 gånger högre risk att dö i en bilolycka.

Bland förare hos vilka man påvisat både alkohol och droger är THC (cannabis) den vanligaste drogen med 54,5 procent följt av amfetamin med 27,3 procent. Bland förare som intagit droger men inte alkohol är det i stället amfetamin som dominerar med 71,7 procent följt av THC med 26,7 procent.

Källa: VTI

Läs mer här