Alkoholpolicy på arbetsplatsen

Publicerat den 15 april, 2016

IQ presenterar en ny rapport ”Nykter på jobbet – en hederssak?”. I rapporten framkommer bland annat att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige har tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats.

I rapporten som handlar om frågor kopplade till alkoholkultur, ansvar och ledarskap redovisas även resultatet från en undersökning kring alkohol och jobb bland 2023 yrkesverksamma personer som IQ låtit Sifo genomföra.

Att endast hälften av de yrkesverksamma i Sverige tagit del av innehållet i en alkoholpolicy på sin arbetsplats är överraskande få. Det visar att många arbetsgivare behöver prioritera dessa frågor högre.

– 6 av 10 uppger att det finns en alkoholpolicy på deras arbetsplats, av dessa svarar 84 procent att de tagit del av innehållet i den.
– Drygt hälften (55 procent) upplever att det finns en förväntan (ibland/ofta/alltid) bland deras arbetskamrater att de ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester.
– Drygt 8 av 10 (81 procent) upplever inte att alkohol är en viktig del för att skapa teamkänsla vid jobbrelaterade sammanhang.
– Nästan 7 av 10 (68 procent) uppger att de varit på jobbrelaterade tillställningar där de tycker att det druckits för mycket alkohol.
– 6 av 10 svarar att de har eller har haft någon kollega som de tycker dricker för mycket alkohol.

I arbetsmiljöarbetet bör frågor om alkohol och alkoholkultur vara en självklar och integrerad del. Genom att jobba aktivt med att förebygga alkoholrelaterade problem minskar inte bara risken för att enskilda personer far illa, det skapar även en bättre arbetsmiljö och en högre produktivitet.

Vem bestämmer hur mycket vi ska dricka?

De som vill dricka mycket alkohol i något sammanhang ser gärna att fler gör likadant. Det finns en – ofta ganska uttalad – ”alla-ska-med-filosofi” i samband med drickande, både privat och i jobbet.

Var och en ska få bestämma själv om – och hur mycket – man ska dricka. Och för att se vilken roll alkoholen spelar på våra arbetsplatser idag har rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” tagits fram.

 

Läs mer här

Källa: IQ