Anabola steroider – Sverige toppar listan i Norden

Publicerat den 20 maj, 2015

Människan har länge använt sig av olika preparat för att förbättra sina idrottsprestationer eller sitt utseende. Till dessa preparat hör androgena anabola steroider (AAS), som är en grupp syntetiska derivat av testosteron. AAS har två huvudsakliga effekter: de ökar muskelstyrka och de har en androgen effekt som resulterar i manliga karaktärsdrag som ökad ansiktsbehåring och mörkare röst.

Bruket av AAS bör ses som ett folkhälsoproblem i norden, 2,1 procent av nordborna har prövat AAS åtminstone en gång. Sverige toppar listan med högst förekomst, följt av Norge, Finland och Danmark. Detta visar Dominic Sagoes nya studie från universitetet i Bergen som bygger på analyser av resultat från 48 studier gjorda mellan åren 1970 och 2013. Studien tyder på att 4,4 % av den svenska befolkningen minst en gång i sitt liv testat Anabola steroider.

Källa: Nordic Wellfare

Läs mer här