Antalet cannabisförgiftade småbarn ökar i USA

Publicerat den 29 april, 2024

Den amerikanska giftinformationscentralen publicerade i december 2023 en rapport där det framgår att 6379 samtal som inkommit till centralen under 2022 handlade om cannabisförgiftade småbarn i åldersgruppen 0-12 år.

Av totalt 2,5 miljoner samtal är 6379 st vid första anblicken en relativt låg siffra men i jämförelse med antalet samtal som ringdes in under 2016, 187 st, får det en helt annan innebörd. Under 2020-2022 registrerades därutöver 539 106 akuta sjukhusbesök för barn och unga upp till 24 år, i dessa fall var intag av cannabis huvudorsaken till besöket och patienterna sökte vård för allt ifrån förgiftning till beroende och psykoser. I nio fall av tio handlade det om 15-24 åringar som på olika sätt intagit drogen, men den största ökningen under denna treårsperiod var barn 0-12 år som ätit cannabisgodis.

Legaliseringen och kommersialiseringen av marijuana kan vara en stor bidragande faktor till denna olyckliga trend. Cannabisgodis, kakor, snacks och barnvänliga färgglada förpackningar innehållande THC-produkter är attraktiva för minderåriga. Det i kombination med risken att produkterna förvaras på ett osäkert sätt bidrar till att småbarn i större utsträckning intar drogen av misstag.

Källa: https://drugnews.se/2024/04/12/usa-fortsatt-okning-av-cannabisforgiftade-barn/