Bensodiazepiner vanligt vid läkemedelsmissbruk

Publicerat den 12 september, 2016

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter i Sveriges polisområden två gånger per år. I de två datainsamlingarna som gjordes 2015 ombads rapportörerna dessutom ange vilka läkemedel de uppfattade som mest förekommande i missbrukssammanhang i regionen. År 2012 genomfördes en likadan datainsamling med samma enkätfrågor.

Totalt gjordes 168 inrapporteringar av olika missbrukade läkemedel. Den absoluta majoriteten av dessa var narkotikaklassade. I huvudsak handlade det om sömnmedel och lugnande medel, dvs. bensodiazepiner, samt om smärtstillande läkemedel av opioidtyp. Kategorin bensodiazepiner var sammantaget den allra största (81 rapporteringar) och ofta rapporterade substanstyper i denna grupp (med läkemedelsnamnen inom parentes) var i fallande ordning alprazolam (Xanor, Alprazolam), klonazepam (Iktorivil) och diazepam (Diazepam, Stesolid). Även 2012 utgjorde bensodiazepinerna den största läkemedelsgruppen och det var samma substanser som låg i topp även detta år.

Sammantaget indikerar denna undersökning att missbruk av narkotikaklassade läkemedel är relativt vanligt eftersom många av rapportörerna kunde lämna information om detta. Vidare tenderar missbruk av bensodiazepiner (som Xanor och Iktorivil) vara mer utbrett än missbruk av smärtstillande läkemedel (som Tramadol och Buprenorfin). Detta är inte särskilt konstigt eftersom den förstnämnda kategorin har ett bredare användningsområde och större potential att attrahera personer med olika typer av missbruksproblem. Samtidigt tycks det som att opioidläkemedel har blivit något vanligare i jämförelse med 2012 års undersökning.

Läs mer här

Källa: CAN