En miljon svenskar har missbruksproblem

Publicerat den 18 februari, 2014

En miljon svenskar har missbruksproblem, 2013 hade svenskar i åldern 17-84 år så allvarliga problem med antingen alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller tobak att de enligt rådande kriterier var beroende eller hade ett missbruk. Fler människor påverkas av ett beroende eller missbruk, en närståendes problematik orsakar negativa konsekvenser för över en miljon anhöriga.

Detta visar en rapport som STAD publicerat där närmare 16 000 svenskar deltagit och intervjuats kring negativa konsekvenser av eget och andras bruk av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak.

Siffrorna om narkotikamissbruk och -beroende  reviderades den 17 februari. Av misstag hade respondenter som uppgivit erfarenhet av narkotikaproblem, men som samtidigt uppgivit att de inte använt någon narkotika, inkluderats.

Källa: CAN

Läs mer här