Gravida rekommenderas cannabis

Publicerat den 19 december, 2018

Sedan legaliseringen av cannabis i Colorado 2014 har många butiker med licens att sälja drogen öppnats. Både de som säljer cannabis i medicinska syften (s.k. medicinska dispensärer) och de som säljer för nöjesbruk. I en studie från 2018 som genomförts på 400 slumpvist utvalda butiker framkommer att hela sju av tio butiker rekommenderar gravida kvinnor att använda cannabis mot illamående. I de medicinska dispensärerna fick 83 procent av kvinnorna rådet att röka eller äta cannabisprodukter, i övriga butiker var andelen 60 procent.

Majoriteten av rekommendationerna baserades på ”personlig uppfattning” hos försäljaren. Problematiken ligger i att gravida kvinnor ofta söker information utöver den som sjukvården ger, t.ex. från internet, vänner och familj. Men även från de medicinska dispensärerna. Egentligen är beteckningen medicinsk dispensär felaktig då personalen som arbetar i butiken saknar medicinsk utbildning.

Även om forskningsläget inte är helt klarlagt finns  starka misstankar om att cannabis ger fosterskador, bland annat lägre födelsevikt och sämre intellektuell utveckling. Enligt studier passerar THC (den aktiva substansen i cannabis som ger ruseffekt) genom moderns blod över till fostret. Därför avråder den amerikanska specialistläkarorganisationen för obstetriker och gynekologer från all cannabisanvändning om man är gravid. Samtidigt finns även studier som visar på att fler kvinnor röker cannabis i USA, vilket såklart är alarmerande. Här finner du mer läsning om gravida kvinnor som röker cannabis samt de fosterskador som kan orsakas.

Källa: Drugnews