Hur mycket alkohol kan man dricka?

Publicerat den 5 augusti, 2016

Hur mycket alkohol kan man dricka? Forskare vill se över de alkoholråd som kommuniceras idag. 

Även små mängder alkohol leder till hälsorisker och nu vill alkoholforskaren Peter Allebeck att det ska avspeglas i de råd som ges.

– Det som är nytt nu är ökad risk för cancer, tidigare trodde man att det bara gällde för storkonsumenter. Men även ett lägre intag av alkohol, som 1-2 glas om dagen, ökar risken betydligt för framförallt bröstcancer, säger Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och en av Sveriges allra främsta alkoholforskare, till SVT.

Dagens svenska riktlinjer anses inte vara tillräckligt genomtänkta och rekommendationen har inte tagits fram på ett vetenskapligt sätt, menar Allebeck.

14 standarddrinkar i veckan för män och 9 för kvinnor
Det där har kommit att etableras som en slags sanning utan att det tagits fram på ett vetenskapligt eller särskilt genomtänkt sätt, säger Peter Allebeck till SVT. Internationellt sett ser rekommendationerna olika ut. Storbritannien har sänkt antalet glas som både män och kvinnor kan dricka till högst 9 glas i veckan, och även Nederländerna har i sina riktlinjer sänkt råden om hur mycket man kan dricka utan risk.

Folkhälsomyndigheten kan inte svara på om de ska se över de svenska riktlinjerna.
– Myndigheten är väl medveten om den genomförda brittiska översynen av gränser för riskfylld alkoholkonsumtion och vi följer kunskapsläget kontinuerligt. Vi kan i dagsläget inte säga något mer konkret om den fortsatta processen, säger Anna Jansson, enhetschef för hälsofrämjande levnadsvanor på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges television.

Risk för beroende
Den allra största risken med alkohol är dock att fastna i ett beroende som kan vara förgörande både för den drabbade och dennes omgivning. Och frågan är om sådana här riktlinjer kan hjälpa människor att inte drabbas.

Ju mer en person dricker desto större är risken att bli beroende, men det är svårt att sätta en vetenskaplig gräns eftersom risken är individuell. Den genetiska faktorn är stor och det finns sätt att veta om man är sårbar.

Läs mer här

Källa: Drugnews