Fentanylmålet

Publicerat den 5 juni, 2018

Det var kriminellt att sälja icke narkotikaklassade men dödliga droger via nätet. Det slog Södertörns tingsrätt fast idag i det så kallade Fentanylmålet. De två bröderna döms nu till långa fängelsestraff för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bilden ovan illustrerar hur lite heroin, fentanyl och karfentanil som kan utgöra en dödlig dos för en genomsnittlig vuxen person.

Inte fentanyl kemiskt eller juridiskt
Det handlar om så kallade fentanylanaloger, substanser som har en annan kemisk sammansättning men samma egenskaper som fentanyl – men alltså inte är fentanyl vare sig kemiskt eller juridiskt.

Fentanyl är en syntetisk narkotikaklassad drog som används inom sjukvården för att behandla svår smärta. Effekterna påminner om heroin men är mer kraftfullt än heroin.

De droger som målet handlar om – alltså de så kallade fentanylanalogerna – var inte narkotikaklassade när de såldes men har blivit det sedan dess. Drogerna såldes via de båda brödernas hemsida för ”forskningsändamål”.

Medveten oaktsamhet
Eftersom drogerna inte var narkotikaklassade kunde åklagaren inte åtala de båda männen för narkotikabrott men valde alltså i stället att väcka åtal för grovt vållande till annans död – ett oaktsamhetsbrott.

Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk. Enligt tingsrätten har båda bröderna begått brotten med så kallad ”medveten oaktsamhet”. Det innebär att de insett att det fanns risk för en viss effekt – i detta fall dödsfall – och att de trots detta var likgiltiga inför risken att effekten skulle inträffa.

Källa: Dagens Juridik