Läkemedelsverket förbjuder CBD-olja

Publicerat den 6 april, 2018

CBD-produkter ska följa läkemedelslagen, varför läkemedelsverket nu förbjuder CBD-olja. Aktörer som säljer hampaprodukter innehållande cannabidiol måste omedelbart upphöra försäljningen efter att Läkemedelsverket nu slagit fast att CBD är att klassas som läkemedel.

Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljning av dessa produkter utan tillstånd inte tillåten. Bolagen som ägnar sig åt försäljning av oljor, kapslar och inhalationslösningar innehållande CBD har sedan oktober 2017, då Läkemedelsverket meddelat brott mot läkemedelslagen, på olika sätt ändrat märkningen på sina produkter samt informationen på försäljningssajter. Detta i syfte att kommunicera att CBD är ett kosttillskott och således inte ett läkemedel.

Dessa argument biter dock inte på Läkemedelsverket som framhåller att även om företag tagit bort viss information om påstådd medicinsk effekt av CBD måste det skapats en uppfattning, i synnerhet hos bolagets faktiska och potentiella kunder, om att CBD-produkter förebygger eller behandlar sjukdomar. Vidare har det inte framkommit någonting som tyder på att CBD skulle användas som livsmedel i marknadsföringen av hampaprodukterna.

CBD-produkterna ser ut som läkemedel och säljs/har sålts med medicinska påståenden samt att de innehåller en farmakologisk verksam substans som är en aktiv komponent i två olika godkända läkemedel. Produkter som används för att behandla sjukdomssymptom måste vara kontrollerade och godkända, det handlar helt enkelt om patientsäkerhet.

Källa: Läkemedelsverket och Dagens Medicin