Ny EU-lag träder i kraft

Publicerat den 28 november, 2018

Ny EU-lag träder i kraft för att effektivisera bekämpningen av nya psykoaktiva droger (NPS), även kallade ”nätdroger”. Lagen klubbades igenom i Lissabon och gäller numera i alla EU-länder. Man hoppas nu kunna reagera snabbare mot och stoppa nya nätdroger som hittas på marknaden.

Lagen som antagits i såväl parlamentet och av kommissionen är avsedd att stärka EU:s varningssystem mot nya droger, påskynda riskbedömning av substanserna och korta kontroll- och klassningsprocessen.

Nya droger (ofta syntetiska som saluförs via internet) har strömmat in i Europa i allt högre takt och lett till allvarliga förgiftningar och dödsfall. När de upptäcks har det ofta tagit lång tid innan de formellt beslutats ska förbjudas i unionen. När Sverige upptäckt och vill klassa en ny drog, så måste hittills först EU ha godkänt det. Tillverkare har då hunnit ändrat någon kemisk molekyl och på så vis kunnat kringgå klassning.

2013 fanns cirka 350 psykoaktiva preparat som EU:s drogcentrum i Lissabon (ECNN) övervakade och den siffran hade till ifjol ökat till 670 droger. Detta visar på att EU behöver stärka sitt ”early-warning-system”. Nya lagen förväntas resultera i en snabbare rättslig mekanism som underlättar angripandet av NPS-fenomenet och se till att snabba åtgärder vidtas för att skydda folkhälsan.

Läs nya EU-lagen här

Källa: Drugnews och EMCDDA