Ny forskning om cannabis och dess konsekvenser

Publicerat den 22 oktober, 2014

Ny forskning om cannabis och dess konsekvenser som bygger på ungefär 3700 individer från Australien och Nya Zeeland har presenterats i Lancet Psychiatry.

Studien visade att regelbundet cannabisrökande i unga år var betydande. Dagligt bruk av cannabis minskade möjligheten att klara av studier på både gymnasie- och högskolenivå.

Studien visade också att det var vanligare att utveckla missbruk av andra droger bland de som använt cannabis. I gruppen dagliga användare av cannabis var självmordsförsök senare i livet sju gånger vanligare.

Resultaten, som onekligen är tänkvärda för dem som vill tona ner riskerna med cannabis och argumenterar för en legalisering, är korrigerade för en mängd potentiellt bidragande faktorer som kön, socioekonomisk status, etnicitet, missbruk av andra droger och psykisk sjukdom.

Cannabis är världens mest använda illegala drog. Enligt en undersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) gjord 2013 har andelen svenska ungdomar som prövat cannabis ökat. 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet uppgav år 2012 att de prövat drogen någon gång, vilket kan jämföras med 15 procent för pojkar respektive 11 procent för flickor vid motsvarande undersökning år 2004.

Källa: Läkartidningen
Foto: Fotolia/IBL

Läs mer här