Ny forskning om marijuana

Publicerat den 14 augusti, 2014

Ny forskning om marijuana visar att regelbunden användning av drogen påverkar hjärnans förmåga att reagera på dopamin. Dopamin är ett hormon som är kopplat till hjärnans belöningssystem som bland annat gör människan glad och lugn.

Denna forskning kan förklara varför människor som använder marijuana är mer benägna att drabbas av depression, ångest och ökad känslighet för stress.

Källa: National Institut on Drug Abuse

Läs mer här