Ny forskning om THC

Publicerat den 23 maj, 2019
THC

Det kommer fler och fler studier som visar på att en högre THC-halt i cannabis ökar risken för skador, detta framkommer av ny amerikansk och brittisk forskning på området som presenteras på Drugnews.

Enligt amerikansk forskning som bedrivits av en psykolog på Iowa State University kan man se ett samband mellan ökad THC-halt och risken för biverkningar. Studien utgår ifrån den nationella genomsnittliga THC-halten i cannabis i USA, vilken också stigit kontinuerligt under de senaste decennierna, där forskarna vill undersöka hur många som fick två eller fler biverkningar när de rökte cannabis för första gången. Fynden visar att när halten steg från fem till 12 procent ökade risken för biverkningar med 2,5 gånger. Detta är bekymrande med tanke på de ändrade lagliga förhållanden för cannabis i USA, speciellt när det finns THC-koncentrat som kan innehålla upp till 80 procent THC.

Resultaten i en annan forskarrapport, som publicerats i Storbritannien, visar på samma trend. Av 400 unga cannabisanvändare kunde man se en fördubblad risk att bli beroende för de som rökte starkare varianter av drogen. I London följde man även, mellan 2005 och 2011, personer som rökte en gång i veckan och av dem var det 2,7 gånger vanligare med psykoser bland de som rökte starkare cannabis i jämförelse med de som använde svagare sorter. Bland de som rökte dagligen var risken för psykoser 5,4 gånger större.

Källa: Drugnews