Nya narkotikaklassningar

Publicerat den 5 juli, 2019

Efter beslut från regeringen har ny narkotikaklassning trätt i kraft den 2 juli i år, den avser tio substanser utan medicinsk användning. Därutöver är flera andra drogsubstanser som också säljs på internet på gång att klassas.

Det är Folkhälsomyndigheten som utrett och funnit att de substanser, som från den 2 juli hanteras rättsligt som narkotika, har hälsorisker och kan innebära livsfara. Nedan följer en lista på de substanser som narkotikaklassats.

  • 4-HO-DIPT, 5-HO-DMT, 5-MeO-DET, 5-MeO-MALT, 5-MeO-NIPT, DIPT och MIPT som alla tillhör gruppen tryptaminer. Den första har tidigare varit klassad som hälsofarlig vara.
  • 2-metyl-AP-237 som tillhör gruppen opioider
  • Dimetylon och dipentylon som tillhör gruppen katinoner.

Anledningen till att dessa narkotikaklassats är att de inte används för medicinska ändamål vilket Läkemedelsverket har upplyst om. Vidare föreslog Folkhälsomyndigheten att ytterligare fyra ämnen ska klassas som narkotika och fyra som hälsofarlig vara, de utreder och bevakar ständigt nya psykoaktiva ämnen på drogmarknaden och lämnar förslag till regeringen om hur substanserna bör regleras.

Källa: Drugnews