Ny narkotikaklassning

Publicerat den 28 juli, 2014

Ny narkotikaklassning införs, efter förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att fem ämnen ska klassas som narkotika från den 19 augusti. Ämnena som är aktuella för narkotikaklassificeringen är 5-EAPB, 5-IT, metiopropamin, MT-45 och W-15.

5-EAPB och metiopropamin är ämnen som strukturellt liknar ecstasy respektive metamfetamin. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar.

5-IT har tidigare varit kontrollerad som hälsofarlig vara i Sverige, men efter utredning av ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) och beslut i EU:s ministerråd ska alla medlemsländer senast den 13 oktober i år kontrollera 5-IT på samma sätt som narkotika.

Källa: Läkemedelsverket

Läs mer här