Slumpvisa drogtester på gymnasiet

Publicerat den 15 mars, 2017

Slumpvisa drogtester har nyligen införts på Lars Kagg-skolan i Kalmar i syfte att bli en helt narkotikafri skola. Detta efter att skolor i staden har haft ökade problem med droger bland gymnasieelever.

Ungdomars attityder till narkotika tycks bli alltmer liberal. I CAN:s elevenkäter 2015 uppgav var femte gymnasieelev i årskurs 2 på Lars Kagg-skolan att de prövat narkotika, vilket var över riksgenomsnittet och högre än andra skolor i Kalmar. Elever har berättat för skolpersonal om påverkade kompisar, att det röks cannabis på fester på helgerna och föräldrar har ringt om misstänkt langning vid skolan.

Avsikten är inte att straffa och stänga av elever från skolan, däremot från vissa praktiska moment. Det går till exempel inte ha elever som brukat narkotika på byggställningar, utan då få det bli mer teori i skolbänken istället. Utifrån arbetsmiljöskäl kan man inte heller ha drogpåverkade elever på praktikplatserna inom till exempel fordons- eller byggprogram.

Lär mer här

Källa: Drugnews

Har ni frågor kring hur man kan genomföra slumpvisa drogtester, metodval eller om ni önskar hjälp med genomförandet, hör av er till oss på NDP.