Sverige har flest antal avlidna av narkotika bruk

Publicerat den 1 oktober, 2020

Sverige har flest antal avlidna av narkotika bruk i EU och hamnar högst upp på EU-listan för antal dödsfall per miljon invånare och det var hela 81 dödsfall för år 2018.

EU-snittet för årsgruppen 15-64 år (inklusive Norge och Turkiet) ligger på 22,3 dödsfall per miljon invånare. Storbritannien inklusive Nordirland, Irland och Finland ligger alla delad andra plats med 72 dödsfall per miljon invånare. Vilket betyder att Sverige har flest antal dödsfall och det är nästan 4 gånger fler jämfört med resten av EU. Norge hamnar på tredje plats med 66 dödsfall.

”– Både i Estland och Sverige avlider färre av narkotika sedan 2017, främst på grund av att färre avlider av fentanyler. Även om jämförelser mellan länder bör göras försiktigt, så är givetvis vår höga dödlighet allvarlig. Vi behöver arbeta mer med förebyggande, tillgångsbegränsning och hälsofrämjande åtgärder, säger Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, som är rapportör till EMCDDA, till Drugnews.”

EMCDDA visar att mängden narkotika fortsätter att vara hög i Europa trots coronapandemin och enligt EU:s narkotikabyrå har det blivit allt vanligare med narkotikaaffärer via online-handel och hemleveranstjänster. Narkotikabruk har fått större hälsorisker då de blir mer och mer potent som t.ex. Cannabis och Ecstasy.

Länk: Drugnews