Tre nya substanser narkotikaklassas

Publicerat den 26 juni, 2017

Regeringen har beslutat att narkotikaklassa tre nya substanser samt förbjuda tio ämnen som hälsofarlig vara, detta träder i kraft den 28 juli 2017.

Det är efter utredning och förslag av Folkhälsomyndigheten som regeringen beslutat att klassa hallucinogena substansen proskalin, det centralstimulerande RTI-111 (dikloropan) och lugnande ämnet bromazolam (tillhör gruppen bensodiazepiner) som narkotika.

En viktig del i arbetet med att minska narkotikadödligheten är att ständigt följa drogmarknaden och så snabbt som möjligt förbjuda nya farliga ämnen som dyker upp. De nu klassade ämnena anses vara avsedda för berusning och kan medföra fara för människors liv eller hälsa. Strömmen av nya psykoaktiva substanser (NPS) som ofta saluförs via internet fortsätter, skrupelfria tillverkare kan ändra en molekyl för att kunna kringgå förbud en tid. Regeringen bereder dock ett förslag från en utredning om nya rutiner för att påskynda klassning av nya s.k. nätdroger.

Nedan följer en lista på de tio ämnen som beslutats förbjudas och klassats som hälsofarlig vara:
• 2-fluoro-deskloroketamin och deskloroketamin som är arylcyklohexylaminer;
• MO-AMB (MO-CHMINACA) och CUMYL-5F-P7AICA som är syntetiska cannabinoider;
• 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), N-isopropylnorhexedron (NiPH) och alfa-PiHP som är syntetiska katinoner;
• bensodioxolfentanyl och U-49900 som är syntetiska opioider;
• 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) som är en piperidin.

Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) har tidigare i år publicerat årsrapporten för 2016.

I den framhåller man hur Europa och EU ställs inför ett allt mer komplext narkotikaproblem. Stimulantia, nya psykoaktiva substanser, felaktigt bruk av läkemedel och problematisk cannabisanvändning är betydande faktorer.

Liksom tidigare konstaterar EMCDDA att nya psykoaktiva substanser (NPS), eller ”nätdroger”, är ett stort problem. 2015 rapporterades 98 nya substanser ha hittats för första gången (jämfört med 101 substanser 2014). Listan domineras av syntetiska cannabinoider och katinoner. Under 2015 föreslog Folkhälsomyndigheten 82 substanser för reglering (39 som narkotika och 43 som hälsofarlig vara).

Cannabis är alltjämt den vanligaste illegala drogen och stod för närmare tre av fyra beslag 2015. Cirka 1 procent av alla vuxna europeiska invånare uppskattas använda cannabis dagligen eller nästan dagligen. Användningen i Sverige är dock fortsatt på en låg nivå ur ett europeiskt perspektiv och endast en liten ökning syns under det senaste decenniet.

Här hittar du årsrapporten från EMCDDA

Källa: Drugnews och Folkhälsomyndigheten