Referenser

LKAB väljer NDP för ett tryggt samarbete!

Gruvföretaget LKAB genomför sedan 2007 slumpmässiga drogtester bland sina anställda. Nordisk Drogprevention AB utför alla tester på plats i Malmfälten och Luleå. – För LKAB är det viktigt att ha en säker arbetsmiljö, säger personaldirektören Grete Solvang Stoltz. En människa som är drogpåverkad på arbetet är en säkerhetsrisk för sig själv och andra och alkohol- och drogproblem är därför en arbetsmiljöfråga.

LKAB arbetar brett med alkohol- och drogfrågor, vilket är avgörande för att nå resultat, säger Grete Solvang Stoltz. Att bara införa en enskild åtgärd som slumpmässiga drogtester och tro att det löser alla problem är ingen bra väg till framgång. Det krävs samsyn inom företaget på hur de här frågorna ska hanteras, kunskap och fungerande rutiner för att både förebygga och åtgärda problem.

Utbildning, riskbruk och rehabilitering

Alla skyddsombud och chefer på LKAB utbildas kontinuerligt på en halv dags utbildning i alkohol- och drogproblematik. Utbildningen genomförs av NDP tillsammans med lärare från LKAB. – Utbildningen har lagt en viktig grund för ett gemensamt synsätt på alkohol och droger inom företaget, berättar Grete Solvang Stoltz.  Eivor Johansson som är företagssköterska på  LKABs Medicinska Företagshälsovård berättar att LKAB också arbetar med begreppet riskbruk. Genom insatser i hälsokontrollerna kan man hitta de som har en riskabelt hög alkoholkonsumtion innan de hamnat i ett missbruk och kan ofta förhindra att man blir beroende. För individer som redan har ett missbruk, har LKAB ett handlingsprogram som syftar till att missbruket ska bort men den anställde vara kvar i företaget. Det är då Företagshälsovården som planerar rehabiliteringen tillsammans med lokala fackliga förtroendemän med goda alkohol- och drogkunskaper.

Slumpmässiga drogtester på LKAB

Sedan 2007 genomförs slumpmässiga drogtester på LKAB. 25% av de anställda i den svenska verksamheten testas varje år. Tester genomförs i LKAB:s egna lokaler vid ett antal tillfällen under året, på olika veckodagar och tider på dygnet av NDP som både slumpar fram vilka som ska testas, genomför testerna och skickar dem för analys. Testresultatet delges personalkonsulenten säger Annette Forslund som är LKAB:s ansvarige för slumpmässiga drogtester. – Vi har ett gott samarbete med NDP, berättar Annette. Där finns en bred erfarenhet av både missbruksfrågor och praktisk testverksamhet i fält, fortsätter Annette.

Samsyn om rehabilitering

– LKAB och de lokala fackliga representanterna har en samsyn på alkohol- och drogfrågor, berättar Annette vidare. Innan slumpmässiga drogtester infördes, hade vi diskussioner med facken och lade gemensamt grunden för hur arbetet ska bedrivas. Det är viktigt att integritetsfrågorna beaktas, att man har en trygg samarbetspartner när det gäller testverksamheten och analyserna, och att man vet vad som händer när någon testas positivt för otillåtna substanser. NDP har ett bra upplägg av alla dessa delar.

För LKAB har de slumpmässiga drogtesterna en preventiv effekt genom att det är allmänt känt att slumpmässiga drogtester genomförs, dessutom får man en säkrare arbetsmiljö genom att ett drogmissbruk kan upptäckas innan det gått för långt. – De slumpmässiga drogtesterna är en viktig del i vårt drogpreventiva arbete och NDP är för oss en mycket bra samarbetspartner när det gäller alkohol och droger eftersom man arbetar professionellt och med stor erfarenhet inom missbruksområdet, avslutar personaldirektören Grete Solvang Stoltz.

Konsultia AB  

Konsultia är specialister på att hyra ut personal till industri- och logistikföretag. Våra kunder är uteslutande medelstora och större industriföretag med höga krav på kvalitet, kunnande, processer, rutiner samt snabbhet. Det känns tryggt för oss att samarbeta med NDP som är specialister på drogförebyggande åtgärder på arbetsplatser, särskilt då Konsultia är certifierade i arbetsmiljö OHSAS 18001. Vi har ett gott samarbete där vi upplever NDP som snabba, kreativa och har strukturerade processer samt metoder. Jag kan absolut rekommendera NDP till mina affärsbekanta.

- Martin Ene, Försäljningschef på Konsultia AB