Arkiv

Vad är en MRO/MB?

MRO/MB – en viktig kvalitetsgranskare MRO/MB (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid arbetsplatstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till provsvar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk … Fortsätt läsa Vad är en MRO/MB?

13 januari, 2016 Läs mer

Hur många positiva drogtest hittar ni?

Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

6 november, 2015 Läs mer

Hur testar vi för alkohol?

Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Skillnaden är att vi kan dokumentera våra svar då vi alltid har skrivare kopplad till enheten. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

Läs mer

Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

NDP har valt att vara neutral i frågan men vi har testat de flesta metoder. Hittills har både SoS och alla ackrediterade svenska laboratorier (som sysslar med arbetsplatsdrogtester) angett urin som ”the golden standard”. Det är också korrelerat till en prisfråga och urinprover kostar minst jämfört med ex. saliv- och håranalyser. Det är också olika … Fortsätt läsa Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Läs mer

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

Läs mer

Varför använda slumpmässiga drogtester?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

4 november, 2015 Läs mer